Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum S/I

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Randersvej 2, 8963 Auning - CVR 58247618.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (gammelestrup.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 15279,570175) og kontooverførsel (Reg.7260 konto 00013900106).
Indsamlingsbøssen er placeret ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Randersvej 2, 8963 Auning.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gammel Estrup Danmarks Herre-gårdsmuseums forsatte udvikling og bevaring af kulturarven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05120