Gadehunde i Tyrkiet

14-04-2023

Kontaktoplysninger

Bynkevej 103, 1., 9000 Aalborg - CVR 41514256.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2022 til den 14. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg. 9570, konto 13185352).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte gadehunde i Tyrkiet. Herunder dyrelægebehandling, medicin, mad og rehabilitering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04765