Fuglsang Kunstmuseum

2023

Kontaktoplysninger

Nystedvej 71, 4891 Toreby L - CVR-nr.: 86531216

Indsamlingsperiode

Fra den 14. november 2022 til den 1. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul.

Indsamlingsbøssen opstilles på Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby L, ved siden af det maleri vi indsamler til køb af. 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 62243) og kontooverførsel (reg.nr.: 6525 kontonr.: 0002628325)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af et maleri til Fuglsang Kunstmuseums faste samling. Maleriet vil herefter indgå i samlingen og ligge under museumslovens bestemmelser for statsanerkendte museer.

 I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til indkøb af anden kunst til Fuglsang Kunstmuseums samling.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til indkøb af anden kunst til Fuglsang Kunstmuseums samling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05518.