Frugtcentralen

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Kalvemosevej 38, 4945 Femø - CVR 42709921

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.Frugtcentralen1934.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 379917) og kontooverførsel (Reg. 5044 konto 1505844).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af Frugtcentralen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04756.