Friends of Goodwill Danmark

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Klokkebjergevej 80, 6900 Skjern - CVR 40621253.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (friendsofgoodwill.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 895788) og kontooverførsel (Reg. 9682 konto 0001065602).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe, yde økonomisk og materiel støtte og hjælp til udsatte kvinder og børn i Uganda, samt formidle kultur udveksling mellem børn i Danmark og Uganda. Desuden hjælper foreningen med at formidle kontakten til frivillige der ønsker at arbejde i Uganda med projekter, der er i overensstemmelse med foreningens formål, herunder også udvikling og igangsætning af sportsaktiviteter i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05264.