Fri Natur

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Astersvænget 10, 7730 Hanstholm - CVR 43089692.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.frinaturdanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 903553) og kontooverførsel (Reg.1687 konto 3233007446).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foredrag, events, annonceringer, messedeltagelse og trykt materiale til uddeling. Fri Natur arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur. Fri Natur arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark. Fri Natur betragter ikke hegnede arealer som vild natur. Fri Natur arbejder for levevilkårene og den frie bevægelighed for det naturligt forekommende vildt. Fri Natur tager afstand fra storskala natureksperimenter, herunder indhegnede naturnationalparker, der fjerner habitater og begrænser friluftslivets reelle adgang. Fri Natur arbejder for, at ændringer eller etablering af natur, er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04828