Fremtid og Håb

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Weysesvej 3, 7400 Herning - CVR-nr.: 31908701

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fremtidoghaab.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 688484) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 10320739).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål og aktiviteter, som er at hjælpe gadebørn i Sumbawanga, Tanzania, via et hjælpecenter, drop in center og et børnehjem, Bethania Childrens Village. Formålet er endvidere at sikre børnenes skolegang og i forlængelse heraf adgang til videre uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05604