Frederiksborg Gymnasium og HF

31-01-2023

Kontaktoplysninger

Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød - CVR 29553963.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 31. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (fgc4.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS/Mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 815425) og kontooverførsel (Reg. 3543 konto 12868502).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af små skoler i bjergene i det nordlige Vietnam. Samtidig støttes centre for udsatte børn og unge i Hanoi. Hvis sidstnævnte ikke kan gennemføres, går støtten til førstnævnte skoler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05288.