Forum 18 News Service - Fond

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5,  2000 Frederiksberg  CVR 34929998

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.forum18.org), online indsamlingsplatform (www.givingspace.trust-bridgeglobal.com), sociale medier (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3946 kontonr.: 0011501249)

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for fondens løbende arbejde med monitorering og analyse af religions- og trosfrihed

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06379