ForRetssikkerhed - Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Glesborg Kærvej 31, 8585 Glesborg - CVR 39196670.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 41914) og kontooverførsel (Reg 8401. konto 0001056524).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ForRetssikkerheds formål, som blandt andet er at styrke borgernes retssikkerhed på social- og beskæftigelsesområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05369.