FORLAGET ARBEJDEREN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Frederiksborgvej 11, 1., 2400 København NV, CVR nr. 59174754

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.arbejderen.dk, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87278, 248925, 405720, 838703, 502249, 384456 og 519315) og kontooverførsel (reg.nr.: 5361 kontonr.: 249087).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at understøtte udgivelsen af webmediet arbejderen.dk

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05760