Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden

16-03-2023

Kontaktoplysninger

Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø - CVR 39056666.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. marts 2022 til den 16. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fodboldfonden.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 32012) og kontooverførsel (reg. 7620, konto 2113015).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og børn i fattigdom i overensstemmelse med Fodboldfondens gældende vedtægter.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet ved udgangen af 2030 til at stifte en fond, udloddes de indsamlede midler til Børnesagens Fællesråd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04763.