Foreningen The Red Van - for sikkerhed, sundhed og værdigt arbejde

26-11-2023

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1, 1711 København V, CVR 39619490

Indsamlingsperiode

27. november 2022 til den 26. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (trv.dk), online indsamlingsplatform (chuffed), sociale medier (Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 666317) og kontooverførsel (reg.nr.: 5338 kontonr.: 263072).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af foreningen The Red Van og dens varevogn, som sexarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og gratis i. Midlerne anvendes til drift, vedligehold af vognen, indkøb af ting til brug på vagter, events samt kurser, forplejning og vejledning til frivillige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05398