Foreningen Tænketanken CONCITO

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Kattesundet 4, 3., 1458 København K - CVR 31679001

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.concito.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 605340) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 0005453701).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06122