FORENINGEN SRCM

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Vrads Sande Vej 4, 8654 Bryrup  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vradssande.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens udgifter. Herunder forbedringer på foreningens ejendomme og lokaler samt betaling af leje af lokaler til meditation i foreningens centre rundt om i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00458