Foreningen RO

08-05-2023

Kontaktoplysninger

Hasselvangen 263, 8355 Solbjerg - CVR 41476443

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenro.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 933917) og kontooverførsel (reg.nr.: 1685 kontonr.: 3231981658).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at støtte kvinder og par i fertilitetsbehandling mod et sundere følelsesliv. Foreningen RO udliciterer en forebyggende og gratis indsats til målgruppen i form af råd og vejledning og online gruppeforløb.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til et mindre omfattende tilbud til målgruppen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til at støtte gruppen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningen med henblik på at opkvalificere foreningens tilbud (se vedtægter)

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06248