Foreningen Orchid Project Danmark

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, CVR 34034486

Indsamlingsperiode

1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 57542) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 3345731954).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af foreningen Orchid Project Danmark, der arbejder for at stoppe pigeomskæring, samt til projekter under samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05608