Foreningen ØkoBornholm

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vestermarievej 78, 3720 Aakirkeby, CVR-nr.: 39544393

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.oekobornholm.dk/oekobornholm/), sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5444 kontonr.: 0243946).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til foreningen ØkoBornholms aktietegning i selskabet Bornholms Økojord A/S, som foreningen har stiftet i januar 2021. Selskabet har til formål at købe jord, få den omlagt til økologisk drift og forpagte den ud til unge jordbrugere på favorable vilkår – en form for Community Supported Agriculture.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06011