Foreningen Nielsen Saloner

13-02-2023

Kontaktoplysninger

Willemoesgade 26, 1. th., 2100 København Ø - CVR 37158097.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2022 til den 13. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion, postomdeling/flyers, og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 21410008) og kontooverførsel (reg. 0111, konto 9029100001).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte ukrainsk kultur i Danmark og ukrainske kunstnere i nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04700