Foreningen Minoritet

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V, CVR-nr. 35356207

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.minoritet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 510666) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0280740)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Fixelancen, et mobilt fixerum, der skaber værdighed, sikkerhed og sundhed for gadens udsatte stofbrugere og udbreder antidote, et modgiftssæt, der kan redde liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05464