Foreningen Medusa

30-08-2023

Kontaktoplysninger

Dommerstien 10, 4300 Holbæk - CVR 33026161.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 30. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (etlivudenvold.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 49109).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvidelse af rådgivningen med uddannelse af flere frivillige samt udbrede kendskabet til Medusa gennem annoncering i lokale aviser samt uddeling af brochurer på markeder, folkemøder, sommermarkeder, biblioteker, læger, sygehuse mv..

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05306.