Foreningen "Luu Ly"

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Blomstervænget 19, 8381 Tilst - CVR 29987467

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.41286162) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13221898)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter af karitativt og udviklingsmæssigt indhold i Vietnam. I øjeblikket har vi følgende projekter: stipendier til skoleelever; månedlig støtte til fattige ældre; uddeling af gaver (basale fødevarer) til fattige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04517