FORENINGEN LOOK GOOD FEEL BETTER

19-09-2023

Kontaktoplysninger

Rådhustorvet 5, 2., 3520 Farum - CVR 20583088.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2022 til den 19. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (lgfb.dk). 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 68331) og kontooverførsel (Reg. 9541 konto 4777105892).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for direkte eller indirekte hjælp til kræftramte kvinder, jf. foreningens hovedformål, herunder til kurser eller aktiviteter samt den indirekte daglige drift af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05300.