Foreningen LIVKOM

23-02-2023

Kontaktoplysninger

Kobbelvænget 24, 7100 Vejle - CVR 32518931

Indsamlingsperiode

Fra den 24. februar 2022 til den 23. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 9860, konto 0000618411).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støtte Peace Engineers med financielle midler til livsopretholdende vendigheder såsom medicin, mad, benzin og hverdagsting for at de kan blive ved med at arbejde som Peace Engineers, hvilket ellers er i fare. Derudover støtter Peace Engineers mennesker omkring dem humanitært med livsopretholdende nødvendigheder.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at blive sendt til Peace Engineers og vores Ukrainske partner forening Dignity Space som har uddannet og organiserer Peace Engineers.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til, at såfremt der findes Peace Engineers i Ukraine, der er villige til at fortsætte deres arbejde. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, så vil vi uddanne nye Ukrainske Peace Engineers, alternativt videresende midlerne til ICRC i Ukraine.

Indsamlingsområde

Internationalt.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04655