Foreningen Lejre Landsbyer

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Munkedammen 1A, 4320 Lejre - CVR 43192108

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (https://crowdfunding.coop.dk)
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8411 konto 2073859).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for beskyttelse af grundvandet i Lejre Kommune via opkøb af landbrugsjord og omlægning af jorden til økonomisk drift eller anden grundvandsvenlig driftform eller betaling til ejer for omlægning til grundvandsvenlig driftform, f.eks. naturpleje med dyr, skovrejsning, rekreativ anvendelse.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til opkøb af jord eller støtte til
grundvandsbeskyttende foranstaltninger andet sted, vil midlerne tilfalde almennyttige bæredygtighedsprojekter i regi af Lejre Landsbyer

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05356.