Foreningen Lanternen

06-06-2023

Kontaktoplysninger

Sjælør Boulevard 109, st. tv. , 2500 Valby

Indsamlingsperiode

Fra den 17. juni 2023 til den 16. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.redyemen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 117577) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12810695).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for kriseramte børn og voksne i Yemen. De indsamlede midler vil blive anvendt til at gennemføre humanitært nødhjælpsarbejde samt langsigtede udviklingsprojekter i landet.
Projekterne vil blive gennemført af en lokal samarbejdspartner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06341