Foreningen Lanternen

14-06-2023

Kontaktoplysninger

Sjælør Boulevard 109, st. tv., 2500 Valby - CVR 35334440.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2022 til den 14. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.redyemen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 117577) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 11369014).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for krigsofre og nødlidende i Yemen via en national godkendt humanitær apolitisk yemenitisk NGO ved navn AL Basaer Charity and Development Foundation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05029