Foreningen imod Ulovlig Logning

23-02-2023

Kontaktoplysninger

Birkegade 15, 5. tv., 2200 København N - CVR: 39309386.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. februar 2022 til den 23. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ulovliglogning.dk) og sociale medier (Facebook og Twitter).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 40456, 30580 og 76868) og kontooverførsel (reg. 5301, kontonr. 272500)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fortsættelse af retssag imod Justitsministeriet på vegne af den danske stat. 
Ved foreningens opløsning uddeles dens eventuelle nettoformue til en velgørende organisation med samme formål som foreningen. Det kan være en forening, som er stiftet med henblik på, at sagsøge stat eller anden magthaver for at beskytte borgernes rettigheder, herunder især retten til privatliv. Alternativt en forening eller organisation der på anden vis arbejder for at beskytte og udbrede kendskabet til borgernes rettigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04654.