Foreningen hus forbi

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse - CVR 20103388.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husforbi.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 996555, 202555, 788755) og kontooverførsel (reg. 5324, konto 0243524).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle og etablere aktiviteter hvor hjemløse og andre socialt udsatte gennem eget virke har mulighed for at forbedre egen livssituation. Derudover samles der ind til daglig overlevelse og overnatning for hjemløse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04791