Foreningen Human Rise

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Skaffervej 7, 3. tv., 2400 København NV - CVR 42824690

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.humanrise.dk), sociale medier (Instagram og Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 199285) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13344418).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til juridisk bistand og menneskelig støtte til sygdomsramte familier i henhold til foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06108