Foreningen Human Rise

14-12-2023

Kontaktoplysninger

Skaffervej 7, 3. tv., 2400 København NV - CVR 42824690.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.HumanRise.dk), sociale medier (Facebook og Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 199285) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13344418).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Human Rise vedtægtsbestemte formål:

Det er foreningens primære formål at arbejde for, at personer ramt af sygdom – på tværs af diagnoser – og med behov for afklaring af arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag får en værdig og effektiv behandling i jobcentersystemet. Det er foreningens sekundære formål at yde støtte til børn af sygdomsramte forældre der er eller har været i jobcenter forløb.

Det primære formål søges opnået ved etableringen af et sekretariat, der kan yde rådgivning og støtte til personer i jobcenter forløb. Sekretariatet skal drives ved en kombination af frivilliges og lønnede ansattes/konsulenters indsats.

Det sekundære formål søges opnået ved at tilbyde positive arrangementer og events til børn af sygdomsramte forældre der er eller har været i jobcenter forløb, således der kan skabes et frirum for børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05661.