Foreningen Greenpeace Danmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Njalsgade 21G, 2., 2300 København S - CVR-nr.:89198313

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91760) og kontooverførsel (reg.nr.: 2191 kontonr.: 5020003752).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeace’s generelle arbejde og er således ikke øremærket. I 2023 forventes fokus forsat at være på landbrugets grønne omstilling og greenwashing generelt og der er forsat fokus på udfasning af fossile brændstoffer. Herudover fokus på globale kampagner indenfor biodiversitet og havmiljø. Men Greenpeace er også parat til at rykke på aktuelle problemstillinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05679