Foreningen Gør Godt

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Elverdamsvej 169, 4070 Kirke Hyllinge - CVR 43517104.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 293019) og kontooverførsel (reg.nr.: 7780 kontonr.: 6730030).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål:

FGG’s formål er at forbedre socialt udsattes vilkår samt udvikle og forstærke socialkulturen. Foreningen ønskes for at ramme og organisere både juleprojektet samt udvidelse ved flere projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05640.