Foreningen Gislinge Lauget

22-08-2023

Kontaktoplysninger

Birkekær 50, 4532 Gislinge - CVR 38339591.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. august 2022 til den 22. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 362575) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13257809).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at skabe en kapital vha. folkeaktier, så vi kan anvise politikerne, til kommende budgetseminar i midten af august og fremad, at borgerne bakker op om projektet. En folkeaktie vil have en pålydende værdi på 250kr. Den indsamlingskapitalen vil indgå, som et tilskud til den samlede byggesum for ombygningen af projektet: Gislinge Multiforum.
Såfremt projektet Gislinge Multiforum ikke kan gennemføres, så vil indbetalingerne blive returneret til indbetaleren.

Indsamlingsområde

Landsdækkende,

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05241