Foreningen Fri af misbrug

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Store Kongensgade 85, 2. 3., 1264 København K - CVR 39988275.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (friafmisbrug.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 211222) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13290377).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen og til at forbedre opvækst- og livsvilkår for børn i familier med rusmiddelproblematikker. Foreningen Fri af Misbrug arbejder for at opspore og rådgive misbrugsfamilier og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05225.