Foreningen "EventyrJul"

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Frilandsvej 22, 4300 Holbæk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.eventyrjul.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 44874) og kontooverførsel (reg.nr.: 9886 kontonr.: 199441).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at give socialt udsatte børn og deres forældre en eventyrlig juleaften. Eventyrjul er en non-profit forening, udelukkende drevet med frivillig arbejdskraft.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, grundet forenings afvikling/nedlæggelse, skal midlerne i stedet overføres til julemærkefonden i henhold til foreningens vedtægter.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler videreføres til næste års arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06429