Foreningen Enestående Forældre (tidligere Foreningen til Støtte for Mødre og Børn)

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 10, 1. tv. , 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 5. juni 2023 til den 4. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.enestaaendeforaeldre.dk), online indsamlingsplatform (www.onlinefundraising.dk), sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram) og SMS/mail
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 58651)  og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13618364).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til Foreningen til støtte for Mødre og Børns sociale arbejde. Derigennem støttes eneforældre med økonomisk hjælp, viden og fællesskaber. Dette gøres blandt andet ved at uddele legater, yde vejledning og afholde familieferie.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06425