FORENINGEN DIENESMINDES VENNER

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Furvej 41,  7800 Skive  CVR 16275476

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.dienesminde.dk)
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 401488) og kontooverførsel (reg.nr.: 9873 kontonr.: 2655727674).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitær hjælp til Ukraine.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de overføres til næste års driftsudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07147