FORENINGEN DIENESMINDES VENNER

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Furvej 41, 7800 Skive - CVR 16275476.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dienesminde.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr.401488) og kontooverførsel (reg. 9873, konto 2655727674).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitært arbejde – hjælp til Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende, samt medlemmer bosat i EU.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04752