Foreningen Den Tapre Landsoldat

30-08-2023

Kontaktoplysninger

Nødebjerg 15, 4960 Holeby - CVR 37690252.

Indsamlingsperiode

Fra den 31. august 2022 til den 30. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vidarregiment.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 63437 og 574189) og kontooverførsel (Reg. 9112 konto 0005837928)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe og støtte veteraner og deres pårørende samt at hjælpe og støtte i Ukraine. Midlerne skal endvidere anvendes til at give nyt formål til veteraner ved at bruge dem som frivillige i foreningens indsats i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05447.