FORENINGEN DC-3 VENNERNE

14-05-2023

Kontaktoplysninger

Ordrup Jagtvej 26A, 1. tv., 2920 Charlottenlund - CVR 17678000.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2022 til den 14. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dc3vennerne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 17682) og kontooverførsel (Reg. 9309 konto 2090009047).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at bevare Danmarks eneste flyvende DC-3 luftdygtig, herunder flyets vedligehold og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04944