Foreningen Dansk Skoleskak

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Snaregade 10A, 1205 København K, CVR nr. 76843716

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (skoleskak.dk, skakshoppen.dk og Schackshoppen.se) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 76778) og kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4015633099). 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Skoleskaks social- og læringsindsatser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05658