Foreningen Dæmpegårds Venner

09-12-2023

Kontaktoplysninger

Havebovej 12, 3450 Allerød - CVR 41855452.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. december 2022 til den 9. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.daempegaard.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 329087) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13318530).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for stiftelse af Dæmpegårdfonden, der skal købe Dæmpegård, sikre restaurering af Dæmpegård og drive KulturNaturhuset Dæmpegård.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, tilbagebetales midlerne pro rata i forhold til de foretagne indbetalinger til bidragsyderne. Beløb på under 500 kr. vil dog ikke blive tilbagebetalt. Uanset om formålet opnås, vil der blive brugt indsamlede midler til advokat, revisor, bankgebyrer og renter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende,

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05654.