Foreningen Cykling uden alder

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Otto Busses Vej 5, 1., 2450 København SV - CVR 35689990

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cyklingudenalder.dk; www.dokument24.dk/testamente), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 86819) og kontooverførsel (reg.nr.: 7780 kontonr.: 0006572440).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for videreudvikling af Foreningen Cykling uden alder, med særligt fokus på fælles arrangementer og cykelglæde, der sikrer at også ældre kan være en del af livet og fællesskabet udenfor hjemmets fire vægge. Fælles arrangementer er arrangementer, hvor foreningens mange frivillige cykelpiloter, plejehjemspersonale og ældre fra hele landet samles. Arrangementerne har til formål at skabe netværk på tværs samt styrke cykelfællesskabet, så endnu flere ældre kommer på cykeltur.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til foreningens vedtægters generelle formål: At give vind i håret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05652