Foreningen Copenhagen Suborbitals

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Refshalevej 183A, 1432 København K - CVR 34156158.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copsub.dk), online indsamlingsplatform og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 konto 13128871).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af udstyr samt materialer til at bygge og udvikle raketter samt raketmotorer i 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05002