Foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation

09-02-2023

Kontaktoplysninger

Christiansø 97, 3760 Gudhjem, CVR 27075746

Indsamlingsperiode

10. februar 2022 til den 9. februar 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.chroe.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 565553) og kontooverførsel (reg.nr.: 5396 kontonr.: 0251009).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation. Foreningen er en almennyttig og folkeoplysende forening, som har til formål, i samarbejde med Christiansø Administration, at:

-fremme kendskabet til og interessen for Ertholmenes natur, herunder især fuglelivet.

-foretage og støtte naturvidenskabelig forskning og overvågning på Ertholmene.

-arbejde for beskyttelse og bevarelse af Ertholmenes natur.

-arbejde for driften og opretholdelsen af en fysisk feltstation på Ertholmene.

-oplyse offentligheden om resultaterne af foreningens arbejde.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes på grund af foreningens opløsning, vil der ved afstemning blandt medlemmerne på en tredje generalforsamling blive taget stilling til anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller et dermed beslægtet almennyttigt formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05673