Foreningen Bronx

01-07-2023

Kontaktoplysninger

Middelfartvej 115B, st., 5200 Odense V - CVR-nr.: 40862285

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 1. juli 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bronx5200.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 1684 kontonr.: 3233391688).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen. Formålet er at skabe økonomisk overskud i foreningen, så den kan overleve efter coronanedlukningerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05625