Foreningen Børnenes Kontor

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ingemanns Alle 139, 6700 Esbjerg - CVR 20188219

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 759890) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 9094830).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at hjælpe vanskeligt stillede børn og unge i Esbjerg Kommune året rundt, herunder at voksne tæt på børnene oplever et behov for hjælpe hvorefter de hurtigt og nemt kan få midler til støtte for barnet, hvad enten det er en flyverdragt eller et svømmekontingent.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06295