Foreningen Børnenes Kontor

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Ingemanns Alle 139, 6700 Esbjerg - CVR 20188219

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1551 konto 9094830) samt via mobile betalingsløsninger (NR: 759890

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe vanskeligt stillede børn og unge i Esbjerg Kommune året rundt. Målet er, at voksne tæt på børnene oplever et behov for hjælp, hvorefter de hurtigt og nemt kan få midler til støtte for barnet. Hvad enten der er en flyverdragt eller et svømmekontingent.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04900