FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bytorvet 7, 1. th., 8722 Hedensted - CVR 42147028

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kristne-friskoler.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for oprettelse af kristne friskoler, renovering af bygninger og nybyggeri af og ved kristne friskoler samt støtte almennyttige aktiviteter der fremmer de kristne friskoler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00635

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1